Politika společnosti

Politika společnosti

Společnost JCA STAVEBNÍ s.r.o. je dceřinou společností firmy JCA s.r.o., která již déle jak 27 let úspěšně podniká v oblasti poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí v širokém portfoliu společností a činností, nevyjímaje stavební zakázky v rozsahu pozemní stavby, průmyslové stavby, inženýrské stavby, a stavby bytového a občanského charakteru. Na základě těchto dlouholetých zkušeností, odborné a profesní způsobilosti pracovníků společnosti, a na základě poctivého a seriózního jednání se zákazníky vedení společnosti vyhlašuje dle ČSN EN ISO 9001 – Systémy managementu kvality, ČSN EN ISO 14001 – Systémy environmentálního managementu a ČSN ISO 45001 – Systémy bezpečnosti práce tuto politiku společnosti.

 

  • Tato Politika společnosti vyjadřuje stanovisko vrcholového vedení, že řízení kvality, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí je neoddělitelnou součástí řízení společnosti.
  • Jedině trvalé a systematické plnění relevantních právních a jiných požadavků z oblasti kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví, které se vztahují k činnostem společnosti a očekávání zákazníků zabezpečí jejich důvěru v poskytované produkty.
  • Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnost zavedeného integrovaného systému řízení dle výše uvedených norem, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanismů a vyjadřuje závazek k udržování a neustálému zlepšování celkové výkonnosti společnosti.
  • Kvalita staveb a služeb dodávaných naší společností je základním předpokladem pro zabezpečení stabilního postavení na trhu stavebních prací, zejména realizace novostaveb, odstraňování a nová výstavba občanské vybavenosti, stavby pro průmysl, administrativní budovy, stavby pro životní prostředí a inženýrské stavby.
  • Společnost si plně uvědomuje, že včasnost dodávek, kvalita produktu, minimální negativní dopad na životní prostředí, prevence vzniků úrazů a bezpečnost práce všech zaměstnanců při provádění všech podnikatelských aktivit společnosti jsou podmínkou úspěšného působení společnosti na trhu.
  • Lidský život a zdraví jsou nenahraditelné hodnoty, a proto se zavazujeme postupně snižovat rizikovost práce a usilovat o trvalé zlepšování stavu v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců, požární ochrany a ochrany životního prostředí.