Průmyslové stavby

Průmyslové stavby

  • Realizujeme novou výstavbu, rekonstrukce a přestavby průmyslových objektů a staveb. Provádíme výstavbu výrobních hal, provozních objektů,
    skladovacích prostor. Máme zkušenosti i s přestavbou stávajících objektů na výrobní prostory či rekonstrukcí mostu.
  • V rámci oprav a rekonstrukcí provádíme kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v průmyslových objektech, výměnu vstupních vrat, základy pod stroje,
    rekonstrukce podlah, stropní konstrukce a podhledy, oplocení průmyslových areálů.